Học ngoại ngữ hiệu quả với các câu danh ngôn tiếng anh

1. On the way to success, there is no trace of lazy men –  (Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng)

Unknown author

2. Lạc quan là hạt giống gieo trồng trên mảnh đất của niềm tin; bi quan là hạt giống cất giữ dưới căn hầm ngờ vực.
Optimism is a seed sown in the soil of faith; pessimism is a seed hoarded in the vault of doubt.

William Arthur Ward

3. How come we don’t always know when love begins, but we always know when it ends?

Khuyết danh

4. Work saves us from three great evils: boredom, vice and need.

Voltaire

5. “Reading without reflecting is like eating without digesting” –  (“Đọc mà không suy nghĩ giống như ăn mà không tiêu hóa”)

Edmund Burk

6. Success usually comes to those who are too busy to be looking for it.

Henry David Thoreau

7. Đòi hỏi phát triển bản thân quan trọng hơn tới mức không thể so sánh được đối với nhu cần mở mang quyền lực bên ngoài.
The demands of internal growth are incomparably more important to us… than the need for any external expansion of our power.

 

Aleksandr Solzhenitsyn

8. Lòng biết ơn thầm lặng không có mấy tác dụng với ai.
Silent gratitude isn’t much use to anyone.

G. B. Stern

9. Bản năng là một điều kỳ vĩ. Nó không thể được giải thích hay bị tảng lờ.
Instinct is a marvelous thing. It can neither be explained nor ignored.

Agatha Christie

10. Nếu tôi là những gì tôi có và nếu tôi đánh mất những gì tôi có thì tôi sẽ là ai?
If I am what I have and if I lose what I have who then am I?

Erich Fromm

11. Where there is a will, there is a way – (Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường)

Pauline Kael

12. Chẳng có gì làm người đàn ông tự hào hơn sự hạnh phúc của vợ anh ta, anh ta luôn kiêu hãnh cho rằng chính mình tạo ra điều đó.
Nothing flatters a man as much as the happiness of his wife; he is always proud of himself as the source of it.

Samuel Johnson

13. Joy’s smile is much closer to tears than laughter.

Victor Hugo

14. Người bất mãn ở một nơi khó thấy hài lòng ở nơi khác.
He that is discontented in one place will seldom be content in another.

Aesop

15. Bản năng của người phụ nữ trong cô nhận ra rằng quần áo có ảnh hưởng mạnh hơn nhiều giá trị của tính cách hay phép màu nhiệm của cách ứng xử.
She had a womanly instinct that clothes possess an influence more powerful over many than the worth of character or the magic of manners.

Louisa May Alcott

Advertisements